Strona główna arrow Pracownicy arrow dr hab. M. Maciejczak, prof. PW
dr hab. Marek Maciejczak, prof. UKSW i PW Drukuj

Adiunkt

Instytut Filozofii
Katedra Teorii Poznania

WYKSZTAŁCENIE

Studia
1978 - 1983 - Akademii Teologii Katolickiej, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
1988 - 1992 - Akademii Teologii Katolickiej, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Magisterium
1983 – magister filozofii na podstawie pracy magisterskiej pt. Spostrzeżenie w “Krytyce czystego rozumu” I. Kanta napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Półtawskiego

Doktorat
1992 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Spostrzeżenie i jego przedmiot w “Fenomenologii percepcji” M. Merleau-Ponty’ego napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Półtawskiego

Habilitacja
2002 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii w Polskiej Akademii Nauk na podstawie książki Brentano i Husserl – pytanie epistemologiczne

Profesura
2005 – profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa
1984 – 87 – tłumacz i recenzent prac filozoficznych z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego
Od 1987 – asystent w Ośrodku Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Wykłady i ćwiczenia na Politechnice Warszawskiej z historii filozofii, filozofii współczesnej, egzystencjalizmu, filozofii kultury i cywilizacji, dziedzictwa europejskiego, integracji europejskiej, filozofii języka i filozofii nauki
1991 – półroczne stypendium doktorskie w Internationale Akademie fur Philosophie
1995 – roczne stypendium habilitacyjne na uniwersytetach niemieckojęzycznych
Od 1997 – wykłady kursoryczne i monograficzne oraz seminaria magisterskie i translatoria na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawna Akademia Teologii Katolickiej)
Od 2004 – seminaria doktoranckie w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej (dawnym Ośrodku Nauk Społecznych)
2004 - cykl wykładów pt. Jedność Europy
2005 – wykłady z teorii poznania na Collegium Civitas, wykłady pt. Integracja Europejska na KNSiA PW

Pełnione funkcje
2000 - sekretarz Towarzystwa im. Ludwiga Wittgensteina
Od 2000 - członek Rady Wydawniczej Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego
2004 - członek Jury Olimpiady Filozoficznej
2005 - członek Jury Konkursu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego: Najlepsze Prace z Fenomenologii w latach 2002-2005; desygnowany do Jury Międzynarodowego Konkursu Filozoficznego (sekcja włosko-francuska)

Organizacje
1. Od 1994 członek Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
2. Od 1994 członek Die Deutsche Gesellschaft für phänomenologische Forschung
3. Od 2000 członek Towarzystwa im. Ludwiga Wittgensteina
4. Od 2001 członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

Nagrody i odznaczenia
1996, 2002 – Nagroda II stopnia za osiągnięcia naukowe na Politechnice Warszawskiej
2004 – Nagroda z osiągnięcia dydaktyczne na Politechnice Warszawskiej.

DOROBEK NAUKOWY

Kierunki badań
Zagadnienia percepcji, świadomości pojęć, umysłu, struktury i funkcji języka. Ogólniejsze pytanie o sposoby w jakie umysł komunikuje się ze światem i jak tworzy podstawy swojej wiedzy o świecie. Kognitywne podstawy kategorii językowych na gruncie teorii świadomości jako systemu autopojetycznego.

Książki i monografie
1. ?wiat według ciała w “Fenomenologii percepcji” M. Merleau-Ponty'ego, wyd. I, Toruń 1995, wyd. II, uzupełnione: IFiS PAN Warszawa 2001.
2. Brentano i Husserl. Pytanie epistemologiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
3. Granica tego, co świadome w fenomenologii Husserla, w: Nieświadomość jako kategoria filozoficzna, red. A. Motycka, W. Wrzosek, IFiS PAN, Warszawa 2000, 63-73.
4. ?wiadomość historii, w: Dziedzictwo kulturowe – konteksty odpowiedzialności, red. K. Gutowskiej, Warszawa 2003, 13-29.
5. Psychologia postaci i fenomenologia w “Człowieku bez właściwości” Roberta Musila, w: Filozofia i wielka literatura, red. J. Marzęcki, Warszawa 2005, 101-125.

Artykuły opublikowane
1. Spostrzeżenie i jego przedmiot w “Krytyce czystego rozumu” I. Kanta, Przegląd Filozoficzny 2(1993)2, 89-113.
2. Ciało fenomenalne - fundament ludzkiego doświadczenia, Wybrane problemy nauk społecznych w okresie transformacji, Zeszyty Naukowe Ośrodka Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 33-57.
3. ?wiadomość intencjonalna w “Badaniach logicznych” E. Husserla, Przegląd Filozoficzny 8(1999)4, 71-92. 
4. Relacja świadomość przedmiot realny w ujęciu Edmunda Husserla, Przegląd Filozoficzny 9(2000)4, 125-133.
5. Franza Brentana koncepcja intencjonalności, Kwartalnik Filozoficzny 28(2000)2, 33-65.
6. Husserla teoria świadomości jako intencjonalnego systemu, Przegląd Filozoficzny 10(2001)3, 229-248. 7. Słowo od uczniów, wraz z R. Piłatem, w: A. Półtawski, Realizm fenomenologii, Toruń 2001.
8. Andrzej Półtawski, Polska Filozofia Powojenna, Edukacja Filozoficzna 34(2002)1, 1-10.
9. Czas i historia w fenomenologii Edmunda Husserla, Przegląd Filozoficzny 11(2002)2, 159-177.
10. Rzecz i jej stałe własności, w: Albo-Albo. Problemy psychologii i kultury (2002)2, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa, 77-85.
11. Franza Brentana próba nadania filozofii naukowego charakteru, Studia Philosophiae Christianae 38(2002), 5-24.
12. Dosłowne odczytanie tezy Brentana o intencjonalności świadomości, Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. Wybrane problemy współczesnej ekonomii oraz niektóre aspekty historyczne filozofii, Warszawa 21(2003), 61-67.
13. Edmunda Husserla próba nadania filozofii naukowego charakteru, Studia Philosophiae Christianae 39(2003)2, 123-148.
14. O dziele i postawie filozoficznej Profesora Półtawskiego, Studia Philosophiae Christianae 39(2003)2, 13-22.
15. Tło i postać w “Człowieku bez właściwości” Roberta Musila, Sztuka i Filozofia 25(2004), 62-75.
16. Perceptive normalization, w: Bussiness and Informatics – Current Trends, red. H. Kisilowska, J. Seruga, Sydney–Warszawa 2004, 109-120.
17. Percepcyjne normowanie i efekt prototypowy, Przegląd Filozoficzny 14(2005), 185-195.
18. Andrzej Półtawski, w: Polska Filozofia Powojenna III, red. W. Mackiewicz, Warszawa 2005, 263-272, (poprawiony i uzupełniony).

Artykuły oddane do druku
1. Czas historyczny i sposób istnienia przeszłości - Husserl i Ingarden, Uniwersytet ?ląski.
2. Wiedza empiryczna w “Krytyce czystego rozumu” Immanuela Kanta, Uniwersytet ?ląski.
3. Założenia Badań logicznych Edmunda Husserla, Kwartalnik Filozoficzny.
4. Myślenie i język, Studia Philosophiae Christianae.
5. Założenia “Psychologii z empirycznego punktu widzenia” Franza Brentana, Przegląd Filozoficzny.

Recenzje
1. Platonismus und Christentum. Festschrift fur Heinrich Dorrie, Münster in Westfalen: Aschendorf 1982, Przegląd tomistyczny 2(1986), 247-251.
2. G.R. Evans, The mind of St. Bernard of Clairvaux, Oxford: Clarendon Press 1983, Tamże 2(1986), 253-257.
3. H. Chadwick, Boethius, Oxford: Clarendon Press 1981, Tamże 2(1986), 259-261.
4. Essays on Aristotle's Ethics, red. A. Oksenberg Rorty, Major thinkers series 2, Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press 1980, Przegląd tomistyczny 3(1987), 225-229.
5. J. A. Weisheipl, Tomasz z Akwinu: ?ycie, myśl, dzieło, przeł. z ang. C. Wesołowski, Poznań: W drodze 1985, Tamże 3(1987), 231-232.
6. A. Patford, Saint Thomas D'Aquin: les clefs d'une theologie, Paris: FAC Edition 1983, Tamże 3(1987), 233-235.
7. Narodowy Ośrodek Studiów nad Katarami, Tamże 3(1987), 241-242.
8. Concepts et catégories dans la pensée antique, études publiées sous la direction de Pierre Aubenque, (Bibliotheque d'histoire de la philosophie), Paris: J. Vrin 1980, Przegląd tomistyczny 4(1988), 191-200.
9. R. W. Hunt, The Schools and the Cloisters: The Life and Writings of Alexander Nequam (1157 – 1217), Oxford: Clarendon Press 1984, Tamże 4(1988), 201-204.
10. E. Rudolf., Zeit und Gott bei Aristoteles, aus der Perspektive der protestantischen Wirkungsgeschichte, Stuttgart: Klett – Cotta 1986, Tamże 4(1988), 205-207.
11. The notion of tolerance and human rights. Essays in honour of Raymond Klibansky, red. E. Groffier, M. Pardis, McGill University: Carleton University Press 1991, Etyka 26(1994), 245-249.
12. Filozofia - poważna zabawa, rec. E.Bencivenga, Spiele mit der Philosophie, Berlin 1992, Edukacja Filozoficzna 17, 372-377.
13. Studia z filozofii niemieckiej, Tom III. Współczesna fenomenologia niemiecka, red. S. Czerniak, J. Rolewski, Toruń 1999, Przegląd Filozoficzny 39(2001)3, 363-365.
14. Marzenie senne, logika i pieniądz, a charakter naszych czasów, rec. U. Kadi, B. Keinzel, H. Vetter, Traum, Logik, Geld. Freud, Husserl und Simmel zum Denken der Moderne, Tübingen: Edition Diskord, 2001, Sztuka i Filozofia 27(2005), 179-184.

Recenzje wydawnicze
1. M. Murawska, Problem Innego. Zagadnienie intersubiektywności w filozofii Maurice’a Merleau-Ponty’ego i Emmanuela Lévinasa, Wydawnictwo IFiS PAN 2004.
2. L. Embree, Reflective Analysis, Wydawnictwo IFiS PAN, 2005.

Tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego
1. J. Seifert, Some remarks on Roman Ingarden, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Report on philosophy, PWN Warszawa 10(1995).
Złożone do druku
2. J. Tischner, Einfuhrendes zum Dialog über die Ethik der Arbeit, PAX.
3.B. Magee, Modern British Philosophy. Dialogues with A. J. Ayer, S. Hampshiree, K. Popper, A. McIntyre, London 1971, fragment s. 60, Przegląd Tomistyczny.
4. B. Russell, Human knowledge. Its scope and limits, London 1948, fragment s. 50, Przegląd Tomistyczny. 5.V. Rosset, L'index Thomisticus, mode d'emploi, Universitat de Fribourg 1989, Przegląd Tomistyczny.

Redakcja językowa
1. K. R. Popper, Nędza historycyzmu, Warszawa PWN 1999.

Oprócz tego promotor 3 dysertacji doktorskich, recenzent kolejnych 3 oraz promotor 7 rozpraw magisterskich.

Kongresy, sympozja, konferencje
1. Return to Perception? A Few Remarks on Merleau-Ponty’s Philosophy, Internationale Akademie für Philosophie (Liechtenstein, 25.05.1990).
2. Husserlowska koncepcja świadomości, Nieświadomość jako kategoria filozoficzna - Ogólnopolska Konferencja (Ciążeń, 2-5 września 1999).
3. Arystotelesowskie założenia tezy Brentana o intencjonalności zjawisk psychicznych, Wittgenstein i filozofia systematyczna - Konferencja Towarzystwa im. Ludwika Wittgensteina (Toruń, wrzesień 2000).
4. ?wiadomość jako system autopojetyczny, Czym jest umysł? - Seminarium kognitywne w IFiS PAN (Warszawa, 13.01.2001).
5. Stałe własności rzeczy a sieciowa teoria genezy rodzajów naturalnych, Fenomenologia a Filozofia Współczesna - Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, IFiS PAN (Warszawa 16.11.2002).
6. Czas historii – Husserl i Ingarden, Roman Ingarden i dążenia fenomenologów (w 110 – tą rocznicę śmierci Profesora) - Konferencja Oddziału Filozofii i Socjologii PAN w Katowicach (Katowice 18.11.2003).
7. Doświadczenie empiryczne w “Krytyce czystego rozumu” Immanuela Kanta, Kant a Tradycja Filozofii Krytycznej. W 200-lecie śmierci Filozofa z Królewca - Konferencja Instytutu Filozofii Uniwersytetu ?ląskiego (Katowice, 10– 13.05.2004).
8. Perceptive Normalizing, The Depictive Space of Visual Thoughts (Bolzano, Włochy 09.07.2004).
9. Brentano i Husserl – moje prace o filozofach niemieckojęzycznych i propozycje dla tłumaczy, II Konferencja Badaczy i Tłumaczy Filozofii Niemieckiej - Zakład Antropologii Filozoficznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Bachotek k/Torunia, 3-4.09.2004).
10. Niewspółmierne teorie sumienia, Wokół problemu sumienia, w związku z książka Jana Krokosa: Sumienie jako poznanie – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa 12.05.2005).
11. Consciousness as a intentional System, Towards a Science of Consciousness (Kopenhaga, Dania, 17-20.08.2005).
12. Intencjonalność a podstawy poznania, Epistemologia współcześnie (Lublin 2005 7-8.11.2005).
13. Arystotelesowskie inspiracje tezy Brentana, Arystoteles dzisiaj. Dziedzictwo współczesnej etyki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa 09.11.2005).

Wykłady monograficzne na Sekcji Teorii Poznania i Filozofii Języka UKSW
1. M. Merleay-Ponty'ego teoria percepcji.
2. E. Husserla koncepcja czasu.
3. E. Husserla teoria intencjonalności.
4. F. Brentana teoria intencjonalności.
5. Kognitywne podstawy języka.

 

Gościmy

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach